Duurzame energie

Als duurzame installateur streven wij actief naar het tegengaan van klimaatverandering. Onze kennis op het gebied van energieontwikkeling is altijd up-to-date, zodat we op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen en technologieën. Op deze manier kunnen we duurzame oplossingen bieden die bijdragen aan een schonere en groenere toekomst. Samen met onze klanten werken we aan een duurzamere wereld en bevorderen we de overgang naar een energie-efficiënte samenleving.

Laadpalen elektrische vervoer

Laadpalen en laadpleinen zijn essentiële voorzieningen voor elektrisch vervoer thuis, op het werk en in openbare ruimtes. Door het installeren van laadpalen op parkeerterreinen, bied je niet alleen gemak aan elektrische rijders, maar draag je ook bij aan een emissievrije wereld. Het faciliteren van laadinfrastructuur stimuleert de groei van elektrische mobiliteit en versnelt de overgang naar duurzame transportmiddelen. Samen streven we naar een schonere en milieuvriendelijkere toekomst.

Denk hierbij aan:

  • LED-verlichting in combinatie met slim schakelen;
  • PV-panelen/ zonnepanelen;
  • Infrarood-verwarming;
  • E-mobiliteit:
    • Elektrische oplaadpunten ten behoeve van E-Bikes;
    • Laadpalen ten behoeve van elektrische auto’s.

    DES MOOI WERK