Kentalis de Taalster

15 juni 2023

Kentalis de Taalster

 

Renovatie en uitbreiding Kentalis de Taalster te Nijmegen

Bij Kentalis de TaalSter volgen leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en slechthorende leerlingen speciaal onderwijs. Onze kinderen zijn tussen de vier en twaalf jaar. We hebben twee locaties: Groesbeek voor de groepen 1 t/m 3 en Nijmegen voor de groepen 4 t/m 8. Kentalis de TaalSter is een prettige en veilige omgeving waar kinderen het beste uit zichzelf kunnen halen.

De totale onderwijsomgeving in de nieuwe situatie bestaat uit ongeveer 2.700m2 BVO. Hiervan zal ca. 530m2 worden gerenoveerd en ca. 600m2 nieuwbouw worden gerealiseerd.

In het ontwerp van de architect, Anton Vermeulen BNA, is een demarcatie van de renovaties en verbouwingen in 3 fragmenten weergegeven. In de nieuwe situatie zal de Taalster in Nijmegen ook ruimte bieden aan de leerlingen en personeel van de locatie van Kentalis Groesbeek.

 

 

 

 

Utiliteit

Wil je meer informatie?

contact

    DES MOOI WERK